OM BLODTRYKK | SYMPTOMER | ÅRSAKER | UNDERSØKELSER | BEHANDLING | LINKER

Undersøkelser

Blodtrykket bør måles regelmessig ved legekontroller, helst ikke sjeldnere enn hvert annet år. Blodtrykket måles ved at en oppblåsbar mansjett legges på overamen og pumpes opp.

Blodtrykket angis i millimeter kvikksølv (mmHg), og består av to verdier: Overtrykket (det systoliske trykket) er den høyeste verdien og måles ved hvert hjerteslag. Undertrykket (det diastoliske trykket) er den laveste verdien og gjenspeiler trykket i årene mellom hjerteslagene. Begge verdiene ved blodtrykksmåling er viktige. Men, hos pasienter over 50 år er overtrykket viktigere enn undertrykket med tanke på risiko for komplikasjoner. Isolert systolisk hypertensjon (forhøyet overtrykk med normalt undertrykk) er vanligst hos eldre mennesker.

En enkeltstående måling av forhøyet blodtrykk er ikke nok til å stille diagnosen hypertensjon. Til dette trengs det flere målinger over noen dager / uker. Alternativt kan legen anbefale 24 timers blodtrykksregistrering. Dette utføres ved at pasienten har påmontert et bærbart måleustyr for blodtrykket mens han er i vanlig aktivitet. Pasienten kan også bli anbefalt å måle blodtrykket hjemme dersom de har utstyr til det.

Hvis det påvises forhøyede blodtrykksverdier vil legen kunne anbefale andre tilleggsundersøkelser som for eksempel elektrokardiogram (EKG), blod- og urin-prøver, og evtl. ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). I noen tilfeller kan det også være aktuelt å foreta forskjellige røntgenundersøkelser. 

Måling av blodtrykk
Fakta om blodtrykk

 

Sidene er utviklet av Boehringer Ingelheim Norge KS i samarbeid
med Frederic Kontny, seksjonsoverlege. Volvat Medisinske Senter.

 

blodtrykksmåling