OM BLODTRYKK | SYMPTOMER | ÅRSAKER | UNDERSØKELSER | BEHANDLING | LINKER

Årsaker

Hos mer enn 95% av voksne pasienter med hypertensjon finner man aldri noen spesifikk årsak. I disse tilfellene snakker man om essensiell eller primær hypertensjon. Her utvikler gjerne hypertensjonen seg gradvis over år.

I andre  tilfeller finner man en utløsende årsak, dette kalles for sekundær hypertensjon. Ofte kan denne formen for hypertensjon utvikle seg raskt. Årsakene til sekundær hypertensjon kan bl.a. være trange årer til nyrene, sykdom i selve nyret, eller svulster i binyrene. Noen medikamenter og narkotiske stoffer (f.eks. kokain og amfetamin) kan også utløse hypertensjon.

En kjenner til flere faktorer som øker risikoen for utvikling av hypertensjon. Noen av disse faktorene kan man ikke påvirke:

  • Alder: Risikoen for hypertensjon øker med stigende alder
  • Rase: Hypertensjon er vanligere blant fargede mennesker enn blant hvite.
  • Arv: Hypertensjon kan i mange tilfelle være arvelig betinget.

Andre risikofaktorer for hypertensjon har med livsstil å gjøre og kan endres:

  • Overvekt: Desto mer overvekt, desto større er risikoen for utvikling av hypertensjon og andre sykdommer som f.eks. sukkersyke.
  • Inaktivitet: Personer som er lite aktive har ofte høyere puls og dermed hardere hjerteslag.
  • Røking: Stoffene i tobakk skader åreveggen og bidrar til forsnevring av årene.
  • Saltinntak: For mye salt i maten fører til at væske holdes tilbake i kroppen og derigjennom øker blodtrykket.
  • Alkohol: For mye alkohol kan over tid skade hjertet og bidra til hypertensjon
  • Stress: Stress medfører øket stresshormonnivå i kroppen og dette bidrar til øket blodtrykk.

 

Sidene er utviklet av Boehringer Ingelheim Norge KS i samarbeid
med Frederic Kontny, seksjonsoverlege. Volvat Medisinske Senter.

 

røyker